โครงการบ้านเชียงใหม่ของบ้านเพลิน

ตอบโจทย์ทั้งอยู่อาศัย และหวังผลกำไร